73
   Wednesday
   80 / 65
   Thursday
   77 / 56
   Friday
   77 / 53