69
   Wednesday
   74 / 53
   Thursday
   80 / 51
   Friday
   85 / 60