68
   Wednesday
   83 / 65
   Thursday
   83 / 61
   Friday
   80 / 63