68
   Wednesday
   83 / 59
   Thursday
   82 / 55
   Friday
   82 / 55